Cẩm nang

Thông báo Dịch vụ chuyển phát thị thực di dân

Thông báo Dịch vụ chuyển phát thị thực di dân

 

Tổng Lãnh sư quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo Dịch vụ chuyển phát thị thực di dân bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 2011.

THÔNG BÁO NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC THỊ THỰC DI DÂN ĐƯỢC CHẤP THUẬN VÀ CẤP SAU NGÀY 17-10-2011 **

Kể từ thứ Hai ngày 17 tháng 10 năm 2011, thị thực di dân sẽ được phát qua dịch vụ chuyển phát bưu điện. Tất cả đương đơn phải sử dụng dịch vụ chuyển phát này. Đương đơn sẽ không còn được phép nhận thị thực trực tiếp. Thị thực sẽ được chuyến phát trong nước qua dịch vụ chuyến phát nhanh EMS. Phí chuyển phát trên từng cá nhân như sau:

Trong thành phố Hồ Chí Minh: 77.000 VND

Ngoài thành phố Hồ Chí Minh: 165.000 VND

Mục đích của sự thay đổi này nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn cho tất cả đương đơn của chúng tôi và cho phép việc chuyển phát hộ chiếu có thị thực đính kèm đến với đương đơn trong thời gian sớm nhất. Việc sử dụng dịch vụ này áp dụng cho tất cả đương đơn mong muốn di dân sang Hoa Kỳ.

** Nếu thị thực của quý vị được chấp thuận và cấp trước ngày 17 tháng 10 năm 2011 và quý vị được phát giấy hẹn với hướng dẫn cụ thể để quay lại Lãnh sự vào một ngày cụ thể để nhận thị thực của quý vị, vui lòng tiếp tục làm theo hướng dẫn đó. For further information click here.

Đăng ký tư vấn

Zalo
news_detail-news