Du học các nước

Áp dụng thị thực không nhãn tại Việt Nam

DU HỌC ÚC: Áp dụng thị thực không nhãn tại Việt Nam
 

"Tháng 7 - 2012 
Bộ Nhập cư và Quốc tịch Úc (DIAC) trân trọng thông báo, kể từ ngày 30 tháng 7, hầu hết các diện thị thực sẽ được cấp không cần dán nhãn thị thực vào hộ chiếu của đương đơn.

Úc đã dần mở rộng việc cấp thị thực không dán nhãn từ những năm  1990. Dữ liệu điện tử của tất cả các diện thị thực được lưu trữ tập trung tại DIAC. Các hãng hàng không làm thủ tục cho hành khách lên máy bay sẽ kiểm tra hiệu lực thị thực của từng hành khách trong  quá trình làm thủ tục đăng ký lên máy bay. 

Cục quản lý Xuất nhập cảnh  Bộ Công an Việt Nam đã thông báo những người có thị thực nhập cảnh vào Úc không cần dán nhãn thị thực trong hộ chiếu của họ khi xuất cảnh Việt Nam và lên máy bay đi Úc. DIAC cũng đã thông báo về sự thay đổi này tới các hãng hàng không và công ty du lịch liên quan. Quý vị có trách nhiệm kiểm tra các yêu cầu về xuất nhập cảnh quốc tế đối với những nước mà quý vị có thể phải quá cảnh tại các nước đó trên đường quý vị đến Úc hoặc từ Úc về.

Công dân Việt Nam có nhu cầu xin thị thực nhập cảnh Úc vẫn tiếp tục nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, xem: www.iom.int.vn/australia

Đương đơn xin thị thực ở ngoài nước Úc, nếu được chấp thuận, sẽ nhận thông báo được cấp thị thực. Thông báo này chỉ dùng để tham khảo, và quý vị không cần xuất trình thông báo này để làm thủ tục đăng ký lên máy bay đi Úc hoặc khi đã đến Úc. Sau khi đến Úc, người có thị thực nhập cảnh có thể kiểm tra chi tiết thị thực không nhãn của mình bằng cách sử  dụng hệ thống Kiểm tra thị thực trực tuyến (Visa Entitlement Verification Online -VEVO).  Quý vị hãy gọi số 131 881 khi ở Úc để biết mật khẩu  đăng nhập  để  sử  dụng dịch vụ trực tuyến này  trên trang mạng http://www.immi.gov.au/e_visa/vevo.htm. 

Những đương đơn nộp hồ sơ thông qua một bên thứ ba cần kiểm tra để biết chắc mình nhận được giấy biên nhận hồ sơ chính thức để làm bằng chứng đã nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ bị từ chối cấp thị thực, đương đơn sẽ nhận được thông báo chính thức từ Bộ phận Nhập cư.

Thông tin tham khảo: http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/files/hchi/Website%20information%20%20label-free%20July%202012%20-%20Vietnamese.%20v250712.pdf

Đăng ký tư vấn

Zalo
service_detail-service