Du học các nước

Đơn xin phỏng vấn khẩn (Mỹ)

Đơn xin phỏng vấn khẩn (Mỹ)
 
Mẫu đơn này chỉ dành cho đương đơn đã đặt hẹn phỏng vấn xin thị thực trên mạng nhưng cần được phỏng vấn vào thời gian sớm hơn HOẶC dành cho những đương đơn có thẻ APEC (ABTC).  Đương đơn cần phải điền vào tất cả các ô trống, hoặc phải đánh dấu chọn.  Sau khi nhấp chuột vào “CHUYỂN ĐI”, LSQ sẽ liên lạc với quý vị qua địa chỉ thư điện tử ngay khi đơn xin phỏng vấn sớm được xem xét, thông thường sẽ không quá một ngày làm việc sau khi quý vị gửi đơn đến.
Xin nhấp vào đường link dưới đây để điền đơn:

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/vi/nonimmigrant-visas/don/phong/van/khan.html

Đăng ký tư vấn

Zalo
service_detail-service