Du học các nước

Du học Singapore và Chứng nhận EduTrust

1. CHỨNG NHẬN EDUTRUST LÀ GÌ?

Tất cả các tổ chức giáo dục tư nhân tại Singapore (PEI - Private Education Institution) bắt buộc phải đăng ký với Hội đồng giáo dục tư nhân (CPE-The Committee for Private Education) để có thể hoạt động tại Singapore.

Chứng nhận EduTrust là Chứng nhận dành cho các trường tư thục chất lượng tại Singapore. Từ năm 2010, Hội đồng giáo dục tư nhân Singapore bắt đầu triển khai và cấp chứng chỉ EduTrust (trước đây gọi là CaseTrust) cho các tổ chức giáo dục tư nhân tại Singapore.

2. PHÂN LOẠI CHỨNG NHẬN EDUTRUST

Tùy thuộc vào lĩnh vực quản lý và dịch vụ giáo dục được xếp hạng như thế nào mà các Tổ chức giáo dục Tư nhân có thể được nhận chứng chỉ EduTrust khác nhau, có 3 chứng nhận EduTrust được cấp như sau:

a. EDUTRUST STAR

Yêu cầu: các trường đạt ít nhất từ 750 điểm trở lên (cao nhất là 1000 điểm).

♦ Đối tượng: dành cho những trường tư thục xuất sắc trong tất cả lĩnh vực quan trọng và tuân thủ chặt chẽ quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng tại Singapore. Danh hiệu này cũng là một biểu tượng của sự công nhận những nỗ lực được duy trì liên tục trong sự tiến bộ của tổ chức này.

♦ Thời hạn: EduTrust Star có giá trị trong 4 năm.

b. EDUTRUST

♦ Yêu cầu: Các trường phải đạt từ 600 – 749 điểm.

♦ Đối tượng: tổ chức giáo dục tư nhân đạt được sự đáng khen ngợi trong tất cả lĩnh vực quản lý và quy định của những dịch vụ giáo dục chất lượng.

♦ Thời hạn: EduTrust này cũng có giá trị trong vòng 4 năm.

c. EDUTRUST PROVISIONAL

♦ Yêu cầu: Các trường phải đạt từ 500 – 599 điểm

♦ Đối tượng: Chứng nhận dành cho các trường đạt mức tối thiểu của yêu cầu của những dịch vụ giáo dục chất lượng. Để được chấp nhận chứng nhận này, các Tổ chức cần nhận thức được sự cải thiện trong thực tiễn quản lý cũng như các quy định về dịch vụ.

 Thời hạn: EduTrust Provisional này có giá trị trong vòng 1 năm.

Các Tổ chức giáo dục tư nhân nếu muốn nhận được EduTrust thì phải đạt tối thiểu từ 500 điểm trở lên theo thang điểm đánh giá chung. Đối với các tổ chức giáo dục tư nhân có EduTrust Provisional (giá trị 1 năm), thì bắt buộc ở lần gia hạn thứ hai phải đạt được EduTrust (tức là trên 600 điểm), nếu không thì sẽ mất hiệu lực giấy chứng nhận. Do đó, các chứng nhận EduTrust Provisional chỉ được cung cấp cho các tổ chức giáo dục tư nhân tối đa là 2 lần liên tiếp.

3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

♦ Xếp hạng tài chính

♦ Chí sách bảo vệ học phí (FPS)

♦ Sự cam kết và trách nhiệm của ban quản lý

♦ Quản trị công ty và tài chính

♦ Hệ thống tuyển sinh

♦ Dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ sinh viên

♦ Quy trình đào tạo và thành tích của sinh viên

♦ Cung cấp bảo hiểm Y tế

♦ Thực hiện đầy đủ các điều kiện và điều khoản của EduTrust

EDUTRUST là chứng nhận góp phần nâng cao danh tiếng về hệ thống giáo dục của Singapore và nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong nước và quốc tế.

4. CÁCH KIỂM TRA TỔ CHỨC GIÁO DỤC CÒN HIỆU LỰC EDUTRUST HAY KHÔNG?

Việc kiểm tra chứng nhận EDUTRUST của một tổ chức giáo dục còn hiệu lực hay không đối với sinh viên quốc tế rất quan trong. Một số trường đã nhận được chứng nhận Edutrust nhưng không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu sẽ bị loại khỏi danh sách trước thời hạn.

Vì vậy trước khi có kế hoạch du học Singapore, hãy liên hệ đến OSI Vietnam để được tư vấn chọn trường và ngành học phù hợp nhất: 0937.735.258 – 0937.735.259

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ DU HỌC

CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC OSI VIETNAM

♦ Địa chỉ: 44 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

♦ Điện thoại: 0937.735.258 – 0937.735.259

♦ Email: osiedu@gmail.com / osiedu5@gmail.com

Đăng ký tư vấn

Zalo
service_detail-service