Du học các nước

Thông tin về Visa 485 Dành cho HSSV sau khi tốt nghiệp

1. Visa 485 là gì?

 • Visa 485 – dành cho cho sinh viên mới tốt nghiệp là một visa làm việc tạm thời cho các sinh viên quốc tế đã hoàn thành khóa học 2 năm trở lên tại Úc. Visa này có thể kéo dài từ 18 tháng đến 4 năm tùy thuộc vào chương trình học khác nhau.
 • Với visa này, bạn có thể gia hạn thời gian ở lại Úc để tăng thêm khả năng đáp ứng đủ điều kiện cho visa thường trú hoặc visa tay nghề.
 • Có thể kèm theo thành viên gia đình (vợ/ chồng, con cái)
 • Thời gian xét hồ sơ: từ 4 đến 5 tháng
 • Lệ phí: AUD1,650  cho đương đơn chính
 • Bạn sẽ không đủ điều kiện xin visa này nếu bạn đã từng bị cancel visa hoặc bị từ chối visa trong khi bạn đang ở Úc

2. Các dạng visa 485:

Có 2 loại dạng visa:

Graduate Work Stream:

Dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp các ngành nghề thuộc Danh sách tay nghề ưu tiên định cư chiến lược trung và dài hạn (MLTSSL).

Visa này có thời hạn 18 tháng từ ngày cấp.

► Post-Study Work Stream:

Dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục đủ điều kiện tại Úc, bất kể ngành nghề mà sinh theo học. Visa này được áp dụng cho các du học sinh nộp đơn xin visa du học kể từ 5/11/2011.

Thời hạn của visa này có thể lên đến 4 năm kể từ ngày cấp, tuỳ thuộc vào bằng cấp của người nộp đơn xin visa:

+ Bằng cử nhân: 2 năm

+ Thạc Sỹ được giảng dạy (Master Course Work or Master Taught-Course): 2 năm

+ Thạc sỹ Nghiên cứu (Master Research): 3 năm

+ Tiến sỹ: 4 năm

      Có thể kèm theo hồ sơ của thành viên trong gia đình (vợ/ chồng, con dưới 18 tuổi chưa kết hôn).

3. Điều kiện cho visa 485:

► Các yêu cầu chính dành cho Graduate Work Stream:

 • Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn
 • Hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc
 • Hoàn thành chứng chỉ Diploma, Cử nhân, Thạc sỹ, hoặc Tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua
 • Đã đề cử cho một ngành nghề trong Danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư Chiến lược Trung và Dài hạn
 • Khóa học tại Úc phải có liên quan đến nghề nghiệp được đề cử
 • Sinh viên phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá kĩ năng (Skill Assessment) cho ngành nghề đó
 • Đang giữ visa du học trong vòng 6 tháng qua và phải giữ một visa có giá trị gắn kết (Bridging Visa) tính đến thời gian nộp đơn
 • Trình độ tiếng Anh:

+ IELTS: overall score: 6.0, và 5.0 tối thiểu cho mỗi kỹ năng

+ TOEFL iBT: Tổng số điểm ít nhất là 64 với điểm tối thiểu là 4 cho nghe, 4 cho đọc, 14 cho viết và 14 cho nói

+ PTE Academy: Điểm tổng thể ít nhất là 50 với điểm tối thiểu là 36 cho mỗi trong 4 phần

+ Kiểm tra tiếng Anh nghề nghiệp (OET) Ít nhất B cho mỗi trong 4 phần

+ Bài kiểm tra nâng cao Cambridge C1: Nhìn chung ít nhất 169 với điểm tối thiểu ít nhất 154 trong mỗi 4 thành phần kiểm tra

► Post-Study Work Stream: 

 • Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ
 • Bạn phải ở tại Úc khi nộp đơn xin visa và khi được chấp thuận visa. Những hồ sơ đi kèm đương đơn chính, có thể ở tại Úc hoặc ngoài nước Úc khi xin visa và khi được chấp thuận visa.
 • Nộp đơn xin visa du học đầu tiên sau ngày 5/11/2011
 • Hoàn thành 2 năm tại Úc với trình độ Cử nhân hoặc cao hơn
 • Hoàn thành bằng Cử nhân, Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua
 • Đang giữ visa du học trong vòng 6 tháng qua và, và phải giữ một visa có giá trị gắn kết (Bridging visa) tính đến thời gian nộp đơn.
 • Trình độ tiếng Anh:

+ IELTS: overall score: 6.0, và 5.0 tối thiểu cho mỗi kỹ năng

+ TOEFL iBT: Tổng số điểm ít nhất là 64 với điểm tối thiểu là 4 cho nghe, 4 cho đọc, 14 cho viết và 14 cho nói

+ PTE Academy: Điểm tổng thể ít nhất là 50 với điểm tối thiểu là 36 cho mỗi trong 4 phần

+ Kiểm tra tiếng Anh nghề nghiệp (OET) Ít nhất B cho mỗi trong 4 phần

+ Bài kiểm tra nâng cao Cambridge C1: Nhìn chung ít nhất 169 với điểm tối thiểu ít nhất 154 trong mỗi 4 thành phần kiểm tra

4. Điểm khác nhau giữa Graduate Work Stream và Post-Study Work Stream là gì?

 • Điều kiện về bằng cấp:

+ Graduate Work Stream: chấp nhận cho các bạn đã hoàn thành Chứng chỉ Thương mại, Cao đẳng, Cử nhân hoặc Cao học. Lưu ý rằng các ngành học tại Úc phải liên quan đến công việc được đề cử dành cho diện này,và người nộp đơn phải vượt qua các đánh giá tay nghề (Skill Assessment) dành cho công việc đó.

            + Post-study Work Stream, chỉ các khóa học với trình độ cử nhân trở lên mới đủ điều kiện để xét chung với yêu cầu 2 năm học tại Úc. Nghĩa là các bằng cao đẳng hoặc thương mại thì không thể dùng cho dạng visa này. Đương đơn phải hoàn thành các chứng chỉ nêu sau đây trong vòng 6 tháng qua.

 • Thời hạn visa:

+ Graduate Work Stream: Thời hạn của visa đến 18 tháng

+ Post-study Work Stream: Thời hạn của visa này có thể lên đến 4 năm kể từ ngày cấp, tuỳ thuộc vào bằng cấp của người nộp đơn xin visa.

 • Post-study Work Stream không yêu cầu đánh giá tay nghề, và người nộp đơn không cần phải để cử một ngành nghề trong danh sách tay nghề định cư. Ngoài ra cũng không có yêu cầu về việc ngành học phải liên quan đến ngành nghề được đề cử.

Theo nguồn: Home Affairs

5. Thông tin liên hệ tư vấn

CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC OSI VIETNAM

Địa chỉ: 44 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

♦ Điện thoại: 0937.735.258 - 0937.735.259

♦ Email: osiedu@gmail.com / osiedu5@gmail.com

Đăng ký tư vấn

Zalo
service_detail-service