Du học các nước

Tìm hiểu về học bổng Chính phủ Australia

Tìm hiểu về học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia phát triển tiềm năng lãnh đạo và thúc đẩy thay đổi lâu dài bằng việc tạo ra một mạng lưới toàn cầu các cá nhân tài giỏi được tiếp thụ các trải nghiệm giáo dục chất lượng cao tại Australia và nước ngoài.

Người nhận học bổng trở về nước sẽ mang theo tư duy, kiến thức mới và khả năng đóng góp quan trọng cho nước nhà với tư cách là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình.

Học bổng Chính phủ Australia, do Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) tài trợ, bao gồm Học bổng Chính phủ Australia và Học bổng Australia ngắn hạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào đường dẫn: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/ 

Đăng ký tư vấn

Zalo
service_detail-service