Giới thiệu

Liên hệ OSI Vietnam và các Đại diện

OSI Vietnam

Địa chỉ: 44 - 46 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (8428) 544 950 27 / 544 955 86 / 544 955 87

Fax: 8428 544 950 28

Email: osi@vnn.vn osi@vnn.vn / osiedu@gmail.com

Website: www.osivietnam.com / www.duhocosi.com / www.teevietnam.com

 

US Contact:

Knoxville – Tennessee: 832-693.3051

Orange County – California: 714-467.5043

Chicago – Illinois: 714-414.8100

Walled Lake – Michigan: 248-417.2814 µ

Atlanta – Georgia: 714-398.5221

Đăng ký tư vấn

Zalo
service_detail-service