Tin tức

Chương trình làm mới thị thực Mỹ

Chương trình làm mới thị thực Mỹ

Xin lưu rằng Đại sứ quán vẫn giữ quyền yêu cầu phỏng vấn cá nhân và yêu cầu thêm bất cứ thông tin cần thiết nào khi có nghi ngờ về việc đương đơn không đủ tiêu chuẩn xin visa không di dân trước khi cấp visa cho bất cứ đương đơn nào.  Đơn vị được cử để làm dịch vụ nhận chuyển đơn cho Đại sứ quán là EMS, là công ty có văn phòng tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

Để tránh những chậm trễ không lường trước, đương đơn nên nộp đơn ít nhất là ba tuần trước ngày dự định khởi hành.

Ai là người đủ tiêu chuẩn cho chương trình này?

  • Đương đơn có ngày đi Mỹ trước ngày nộp hồ sơ tới EMS ít nhất 3 tuần. Mặc dù chúng tôi thường có thể giải quyết hồ sơ xin làm mới visa nhanh hơn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi trường hợp đều có thể làm như vậy.
  • Khách thăm ngắn hạn, sinh viên về phép, khách trao đổi, khách làm việc có thời hạn và những người luân chuyển trong công ty và các thành viên phụ thuộc trong gia đình của họ (những người đã và đang có các loại visa thực B, F, M, J, H và L) mang quốc tịch Việt Nam.
  • Đương đơn phải là những người đang có mặt tại Việt Nam tại thời điểm nộp đơn và muốn xin visa cùng loại giống như loại thị không định cư mà họ đã có trước đây (có nghĩa là cùng loại visa và cùng loại đối tượng: ví dụ đều là người xin chính và/hoặc người phụ thuộc). Visa trước phải có giá trị sử dụng nhiều lần trong vòng 12 tháng.
  • Các đương đơn có visa cũ đã hết hạn nhưng chưa quá 12 tháng. *(Vì thời gian xử lý chương trình làm mới visa có thể kéo dài 2 đến 3 tuần, những đương đơn còn ít hơn 10 ngày làm việc so với thời hạn 12 tháng trên nên đặt hẹn phỏng vấn visa qua mang như bình thường)
  • Đương đơn là học sinh sinh viên rời Hoa Kỳ trong một thời gian gián đoạn chương trình học tập không quá 5 tháng trở lên hơn trừ khi các hoạt động của họ ở ngoài Hoa Kỳ có liên quan đến khoá học của họ. Nếu thời gian gián đoạn việc học kéo dài quá 5 tháng, vui lòng gửi kèm thư giải thích việc gián đoạn đó liên quan đến việc học của đương đơn như thế nào.


Đương đơn có thể trả lời các câu hỏi đính kèm (PDF, 103KB) để biết mình có đủ tiêu chuẩn (PDF, 149KB) làm visa mới qua đường bưu điện hay không.

Các đương đơn cần nộp giấy tờ gì?

Hộ chiếu có thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày đương đơn dự định rời Việt Nam.  Nếu visa trước nằm trong hộ chiếu cũ, đề nghị nộp cả hộ chiếu cũ.

Đơn xin visa DS-160 được điền và nộp trên mạnghttps://ceac.state.gov/genniv/. Xin nháy vào đây để xem thêm thông tin về đơn.

  • Cả hai bản (màu hồng và màu vàng) của hoá đơn của Citibank trả tiền lệ phí phỏng vấn. Lệ phí này có thể trả trực tiếp tại Citibank.
  • Thêm vào đó, các sinh viên và học sinh theo các chương trình trao đổi khách mời (mang các visa F, M và J) sẽ phải nộp:
  • Bản gốc đơn I-20 hoặc DS-2019. Đơn I-20 phải có xác nhận của quan chức của trường ở trang sau trong vòng không quá 12 tháng.
  • Bảng điểm


Các đương đơn xin làm việc có thời hạn và những người lưu chuyển trong công ty (mang visa loại H và L) phải gửi kèm:

Bản copy của mẫu I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, hoặc mẫuI-797, Notice of Action

Đương đơn có thể dùng danh mục đính kèm (PDF, 105KB) để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ.

Ai là mối liên hệ của Đại sứ quán về các dịch vụ nhận chuyển bằng bưu điện:

Các đương đơn phải liên hệ với công ty EMS tại bưu điện các tỉnh/thành phố.

Đăng ký tư vấn

Zalo
news_detail-news