Tin tức

DU HỌC MỸ: Thay đổi lệ phí xin thị thực từ ngày 13/04/2012

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỀ LỆ PHÍ XIN THỊ THỰC TỪ NGÀY 13/04/2012

Kể từ ngày 13/04/2012, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh lệ phí xét cấp các loại thị thực như sau.

Lệ phí xét cấp thị thực không di dân

Loại thị thực

 

Lệ phí trước đây

Lệ phí mới

Du lịch, Công tác, Quá cảnh, Thuyền Viên/ Phi hành đoàn, Sinh viên, Khách trao đổi văn hoá, Nhân viên báo chí

$140

$160

Các loại thị thực theo đơn bảo lãnh (loại thị thực H, L, O, P, Q và R)

$150

$190

Thương gia đầu tư theo hiệp ước thương mại (thị thực loại E)

 

$390

$270

Hôn phu/ Hôn thê

$350

$240

Thẻ qua lại biên giới (đương đơn từ 15 tuổi trở lên)

 

$140

$160

Thẻ qua lại biên giới (đương đơn dưới 15 tuổi)

 

$14

$15

 

Lệ phí xét cấp thị thực di dân

Loại thị thực

 

Lệ phí trước đây

Lệ phí mới

Thành viên trực hệ hoặc thành viên gia đình của công dân Hoa Kỳ

$330

$230

Làm việc

 

$720

$405

Các loại thị thực di dân khác

 

$305

$220

Người được chọn (trúng thưởng) từ chương trình đa dạng sắc tộc Hoa Kỳ

$440

$330

Phục hồi tình trạng thường trú nhân Hoa Kỳ 

 

$380

$275

Chi tiết thông tin về phí xin thị thực cũng có sẵn tại trang web của Vụ Lãnh Sự, www.travel.state.gov, và tại trang web của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ Hà Nội http://vietnam.usembassy.gov, hoặc trang web của Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Hồ Chí Minh http://hhochiminh.usconsulate.gov  

Đăng ký tư vấn

Zalo
news_detail-news