Tin tức

Vào Mỹ theo diện Visa EB-2

Dưới đây là một số thắc mắc về Visa EB-2, dựa theo các thông tin mới nhất của Sở Di Trú .

Hỏi: Visa EB-2 là chiếu khán lao đông loại nào?

Ðáp: Năm 1990 chính phủ Hoa Kỳ ban hành điều khoản di trú INA 203(b)(2) quy định những người có thể được cấp Visa EB-2 gồm:

Những người thuộc các ngành nghề có trình độ chuyên môn cao và;

Các cá nhân sở hữu năng lực xuất chúng về khoa học, nghệ thuật hay thương mại có khả năng đóng góp cụ thể cho kinh tế quốc gia, làm lợi cho văn hóa, giáo dục hay phúc lợi của Hoa Kỳ và được một chủ nhân Hoa Kỳ cần sử dụng tài năng của họ trong khoa học, nghệ thuật, ngành nghề hay thương mại.

Hỏi: Nếu một cá nhân chỉ có trình độ học vấn cao thì có nằm trong đối tượng của EB-2 không?

Ðáp: Không, không phải cứ có bằng cấp cao là được cứu xét, mà phải chứng mình được mình có chuyên môn về một ngành nghề. Theo định nghĩa của luật Di Trú thì Nghề nghiệp (profession) là đã làm công việc mà để học nghề thì phải có tối thiểu bằng Tú Tài. Nghề nghiệp bao gồm- nhưng không nhất thiết - các kiến trúc sư, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, phẫu thuật gia, giáo sư tiểu, trung, đại học, hàn lâm viện, tu viện.

Hỏi: Một nhà thầu khoán có thể được coi là một chuyên gia có năng lực xuất chúng không?

Ðáp: Có, nếu hội đủ các điều kiên sau:

- Làm việc cho một chủ nhân Mỹ và được chủ nhân đó nộp đơn xin.

- Là người thuộc một ngành nghề có trình độ cao.

- Chức vụ cơ bản đòi hỏi tối thiểu nơi chuyên viên là phải có kỹ năng cao cho ngành nghề mình xin làm ở Mỹ.

- Chủ nhân tuyển dụng nhân viên phải được Bộ Lao Ðộng cấp giấy chứng nhận (labor certification).

- Nhà thầu khoán đó phải hội đủ các yêu cầu của công việc ghi rõ trên giấy chứng nhận do Bộ Lao Ðộng cấp.

Hỏi: Một nhà thầu khoán có thể được coi như một cá nhân có năng lực xuất chúng về khoa học, nghệ thuật hay thương mại không?

Ðáp: Có, nếu người đó có những điều kiện sau:

- Ðược một chủ nhân Mỹ nộp đơn xin thuê mướn

- Làm việc trong lãnh vực khoa học, nghệ thuật hay thương mại.

- Có năng lực xuất chúng về khoa học, nghệ thuật hay thương mại.

- Có ích lợi thực tế cho kinh tế quốc gia, có lợi cho văn hóa, giáo dục hay phúc lợi của Hoa Kỳ.

- Ðược Bộ Lao Ðộng cáp giấy chứng nhận.

Hội đủ các yêu cầu của công việc ghi rõ trên giấy chứng nhận do Bộ Lao Ðộng cấp (Form ETA-750, Foreign Labor Certification)). Sau đó chủ nhân mới điền mẫu I-140 (Petition for Alien Worker) và nộp cho Sở Di Trú.

Hỏi: Tại sao muốn xin Visa EB-2 phải được Bộ Lao Ðộng cấp giấy chứng nhận (labor certification)?

Ðáp: Ðể bảo vệ người lao động Mỹ và thị trường lao động Hoa Kỳ không bị các công nhân nước ngoài vào tranh công ăn việc làm của công nhân Hoa Kỳ có cùng năng lực.

Hỏi: Thế nào mới được công nhận là năng lực xuất chúng?

Ðáp: Là trình độ chuyên môn rõ ràng trên hẳn trình độ thường gặp trong các lãnh vực khoa học, nghệ thuật hay thương mại.

Hỏi: Làm thế nào để một nhà thầu khoán chứng minh được mình có năng lực xuất chúng trong khoa học, nghệ thuật hay thương mại?

Ðáp: Trước hết người đó phải chứng minh đáp ứng được ít nhất 3 trong các tiêu chuẩn sau:

(A) Hồ sơ chính thức về học vấn cho thấy đương sự có bằng cấp đại học liên quan đến kỹ năng chuyên biệt của mình.

(B) Thư của nơi đang làm việc hay cơ quan cũ chứng nhận đã làm việc toàn thời gian ít nhất 10 năm trong ngành nghề mà mình xin làm ở Mỹ.

(C) Bằng hành nghề cho một ngành nghề hay công việc.

(D) Bằng chứng về lương bổng của một chuyên viên cao cấp.

(E) Giấy chứng nhận là hội viên của một hiệp hội chuyên môn.

(F) Giấy chứng nhận được công nhận đã có những công trình đóng góp cho kỹ nghệ, cơ quan chính quyền hay tổ chức chuyên môn hay thương mại.

Hỏi: Làm thế nào để một nhà thầu khoán chứng tỏ được mình có khả năng làm lợi cho kinh tế quốc gia, làm lợi cho văn hóa, giáo dục hay phúc lợi Hoa Kỳ?

Ðáp: Ðương sự có thể giải trình kỹ năng của mình cho ngành mà mình có chuyên môn tỉ như mình sẽ mang sang Hoa Kỳ một môn học bổ ích cho dân Mỹ.

Hỏi: Vợ/chồng và con của người được cấp Visa EB-2 có được đi theo không?

Ðáp: Vợ/chồng và con dưới 18 tuổi được theo chồng/vợ vào Mỹ với Visa E-21 và E-22. Khi mình nộp đơn xin thẻ xanh thì vợ con cũng được nộp đơn xin thẻ xanh cùng với mình và trong khi chờ đợi được cấp thẻ xanh thì vợ/chồng có thể xin được giấy phép đi làm (Employment Authorization Document).


Thông báo chiếu khán di dân tháng 10 năm 2011

F-1: 15 Jun 2004 - Con độc thân 21 trở lên của công dân Mỹ.

F-2A: 08 Jan 09 - Vợ/chồng, con độc thân dưới 21 của thường trú nhân.

F-2B: 15 Jul 03 - Con độc thân 21 trở lên của thường trú nhân.

F-3: 08 Sep 01 - Con có gia đình của công dân Mỹ.

F-4: 15 May 00 - Anh chị em của công dân Mỹ.

----------------------

Đăng ký tư vấn

Zalo
news_detail-news